Opinie o Nas

Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego laphard.pl, w szczególności warunki zawierania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu jest firma Hardsoft-Telekom z siedzibą w Poznaniu przy ul. Namysłowskiej 17/19, NIP 782 003 04 75, REGON 632 042 673 dalej zwanym „laphard.pl”.

Sposoby kontaktu ze sklepem:

Telefony: 61 665 71 81601 638 068

2. Przedmiotem działalności sklepu laphard.pl jest sprzedaż sprzętu komputerowego oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.laphard.pl są przetwarzane przez Hardsoft-Telekom z siedzibą w Poznaniu przy ul. Namysłowskiej 17/19.

4. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy, a także, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sprzedającego.

Sprzedający nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, a także ich poprawiania bądź usunięcia.

W ramach realizacji umowy z Kupującym laphard.pl jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

5. Zdjęcia produktów są poglądowe, nie przedstawiają konkretnej sztuki sprzętu, który otrzyma kupujący. Na niektórych zdjęciach produktów, aby lepiej wyeksponować oferowany sprzęt, widoczne są dodatkowe elementy, które nie należą do zestawu i tym samym nie podlegają sprzedaży.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt ze sprzedawcą.

7. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.laphard.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

8. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

9. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.laphard.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

10. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem sprzez laphard.pl. Informacje o produktach, które są dostępne w asortymencie sklepu internetowego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, a nie ofertę. Widniejące na stronie internetowej towary, wraz z cenami, nie są ofertą złożoną przez Hardsoft-Telekom, a mają charakter jedynie informacyjny.

11. Wszystkie zdjęcia produktów, są zdjęciami poglądowymi i nie przedstawiają konkretnej jednostki sprzętu, którą nabyć może kupujący.

12. Dopiero informacja udzielona przez sprzedawcę o "przyjęciu zamówienia do realizacji", na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. 

13. Sprzęt zamówiony w sklepie internetowym www.laphard.pl dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkodowy.

14. Na czas otrzymania przesyłki składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, płatność, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) oraz czas dostawy.

15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej, w tym z powodu działania siły wyższej.

16. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT.

17. Płatność za zamówienie może być dokonywana przez klienta w następujący sposób: przelew na rachunek bankowy płatność kartą(Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic) lub płatność przy odbiorze.

18. Sklep laphard.pl w uzasadnionych przypadkach przyjmuje zwroty towarów od podmiotów gospodarczych nie pełniących dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

19. Uprawnienia gwarancyjne na zakupione produkty realizowane są przez ich producentów. Aby przeprowadzić procedurę reklamacji należy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Przede wszystkim do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu.

20. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od www.laphard.pl cyklicznych wiadomości typu newsletter. W każdej chwili klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera.

21. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur (…) (Dz.U. Nr 68, poz. 360) ceny sprzedaży podane na stronie www.laphard.pl są umownymi cenami brutto.

22. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

23. W przypadku zwrotów dokonywanych przez podmioty gospodarcze (z wyłączeniem jednosobowych działalności gospodarczych, których działalność nie ma związku zawodowego z przedmiotem zawartej umowy) sklep laphard.pl może naliczyć opłatę dodatkową w wysokości do 10% wartości zwracanego produktu. 

24. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

25. Na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona. Nie ogranicza to w żaden sposób uprawnień z tytułu gwarancji.

26. Na podstawie art. 27 z 30 maja 2014 O Prawach Konsumentów - Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży znajdą Państwo tutaj.

27. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny w Poznaniu.

28. Punkty dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

29. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.laphard.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

30. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Nowy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.laphard.pl/pl/i/Regulamin/3

31. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji
Potrzebujesz fachowej porady przy zakupie sprzętu komputerowego?
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Czat Online
 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl