Opinie o Nas
Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego laphard.pl, w szczególności warunki zawierania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu jest firma Hardsoft-Telekom z siedzibą w Poznaniu przy ul. Namysłowskiej 17/19, NIP 782 003 04 75, REGON 632 042 673 dalej zwanym „laphard.pl”.

Sposoby kontaktu ze sklepem:

Telefony: 61 665 71 71, 61 665 71 85,

2. Przedmiotem działalności sklepu www.laphard.pl jest sprzedaż sprzętu komputerowego oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep www.laphard.pl nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej. Oferta sklepu skierowana jest do wszelkich krajowych podmiotów profesjonalnych niebędących konsumentami, a więc m.in. do:
a) firm
b) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
c) instytucji publicznych oraz podmiotów użytku publicznego,
d) fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych,
e) pozostałych osób prawnych.

4. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.laphard.pl są przetwarzane przez Hardsoft-Telekom z siedzibą w Poznaniu przy ul. Namysłowskiej 17/19.

5. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy, a także, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sprzedającego.

Sprzedający nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, a także ich poprawiania bądź usunięcia.

W ramach realizacji umowy z Kupującym laphard.pl jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

6. Na niektórych zdjęciach produktów, aby lepiej wyeksponować oferowany sprzęt, widoczne są dodatkowe elementy, które nie należą do zestawu i tym samym nie podlegają sprzedaży.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt ze sprzedawcą.

8. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.laphard.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

9. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

10. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.laphard.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

11. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie przez klienta numeru NIP.

12. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

13. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. 

14. Sprzęt zamówiony w sklepie internetowym www.laphard.pl dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkodowy.

15. Na czas otrzymania przesyłki składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, płatność, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) oraz czas dostawy.

16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej, w tym z powodu działania siły wyższej.

17. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT.

18. Płatność za zamówienie może być dokonywana przez klienta w następujący sposób: przelew na rachunek bankowy lub płatność przy odbiorze.

19. Sklep www.laphard.pl przyjmuje zwroty towarów od tylko w uzasadnionych przypadkach.

od podmiotów gospodarczych dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

20. Uprawnienia gwarancyjne na zakupione produkty realizowane są przez ich producentów. Aby przeprowadzić procedurę reklamacji należy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Przede wszystkim do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu.

21. Jeżeli na sprzęt udzielona jest gwarancja "laphard.pl" należy skontaktować się ze sklepem w celu uzyskania informacji co do dalszego postępowania.

22. Na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona. Nie ogranicza to w żaden sposób uprawnień z tytułu gwarancji.

23. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur (…) (Dz.U. Nr 68, poz. 360) ceny sprzedaży podane na stronie www.laphard.pl są umownymi cenami brutto.

24. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

25. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od www.laphard.pl cyklicznych wiadomości typu newsletter. W każdej chwili klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera.

26. W przypadku zwrotów dokonywanych przez podmioty gospodarcze (z wyłączeniem jednosobowych działalności gospodarczych, których działalność nie ma związku zawodowego z przedmiotem zawartej umowy) sklep laphard.pl może naliczyć opłatę dodatkową w wysokości do 10% wartości zwracanego produktu. 

27. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny w Poznaniu.

28. Punkty dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

29. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.laphard.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

30. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Sprzedawca poinformuje klientów o zakresie wprowadzanych zmian z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez opublikowanie informacji na stronie głównej sklepu oraz przesłanie wiadomości e-mail zarejestrowanym użytkownikom. Klientowi przysługuje prawo usunięcia konta, jeżeli nie akceptuje wprowadzanych zmian.

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji
Potrzebujesz fachowej porady przy zakupie sprzętu komputerowego?
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Czat Online
Kompetentni w Biznesie

Biuro handlowe
W naszej poznańskiej siedzibie czeka na Państwa salka konferencyjna oraz specjalnie przygotowany pokój prezentacyjny, w którym można obejrzeć i przetestować wybrany sprzęt w komfortowych warunkach.
Dział serwisu
Nasz dział serwisu wykonuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne laptopów i komputerów stacjonarnych.
tel. 61 665 71 73
Indywidualne konfiguracje
Większość komputerów mogą Państwo skonfigurować na karcie produktu, po prawej stronie ekranu. Jeśli te opcje okażą się niewystarczające, istnieje możliwość skonfigurowania i zamówienia sprzętu "uszytego" na miarę Państwa potrzeb. Realizujemy także projekty informatyczne i służymy pomocą w ich przygotowywaniu. Prosimy o kontakt z naszym działem projektowym - .
Oficjalny kanał sprzedaży
Sprzedajemy wyłącznie nowy sprzęt, pochodzący z autoryzowanego, polskiego kanału dystrybucji. Tymsamym żaden z naszych klientów nie będzie miał nigdy problemu z realizacją uprawnień gwarancyjnych w autoryzowanych serwisach producentów. Nie handlujemy towarami używanymi ani "refurbished".
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl